გენერალური დირექტორი: მანანა ქარქაშაძე
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
დირექტორი: თამარ ადეიშვილი
სტატუსი: წამყვანი მასწავლებელი
ქართული ენის და ლიტერატურის პედაგოგი: მანანა ჭანტურიძე
სტატუსი: უფროსი მასწავლებელი
საქმისმწარმოებელი: მაგული კერძევაძე
პირველი კლასის დამრიგებელი: ნანა ბაკურაძე მეორე კლასის დამრიგებელი: მარი ნარჩემაშვილი ხარისხის მართვის მენეჯერი: თამრიკო კუცია
სტატუსი: პრაქტიკოსი მასწავლებელი


მუსიკის პედაგოგი: ლიანა მესხი
სტატუსი: პრაქტიკოსი მასწავლებელი
მეოთხე კლასის დამრიგებელი:ნინო სახვაძე
სტატუსი: პრაქტიკოსი მასწავლებელი
მორიგე პედაგოგი: ნათია გვანცელაძე


ინგლისური ენის პედაგოგი: ხატია ფრუიძე
სტატუსი: პრაქტიკოსი მასწავლებელი
მორიგე პედაგოგი: ნინო ფურცხვანიძე ქართული ენის და ლიტერატურის პედაგოგი: თეონა ლომიძე
სტატუსი: პრქტიკოსი მასწავლებელი

სპორტის პედაგოგი:პაატა ქარქაშაძე
სტატუსი: პრაქტიკოსი მასწავლებელი
ინგლისური ენის პედაგოგი. V და VIკლასების დამრიგებელი: თინათინ ხეცურიანი
სტატუსი: პრაქტიკოსი
ბუნებისმეტყველების პედაგოგი: ნანა ჯულაყიძე
სტატუსი: უფროსი მასწავლებელი

IT სპეციალისტი: გიორგი ხალიჩავა
სტატუსი: პრაქტიკოსი მასწავლებელი
რუსული ენის პედაგოგი: ანა კვატაშიძე
სტატუსი: უფროსი მასწავლებელი
ბუღალტერი: რუსუდან ჭყონია