დამფუძნებელი:მანანა ქარქაშაძე დირექტორი:თამარ ადეიშვილი საქმეთა მმართველი:მაგული კერძევაძე ბუღალტერი:რუსუდან ჭყონია
ხარისხის მართვის მენეჯერი:თამრიკო კუცია ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი:თეონა ლომიძე ინგლისური ენის პედაგოგი: ხატია ფრუიძე ბუნებისმეტყველების პედაგოგი:ნანა ბაკურაძე
ჭადრიკის პედაგოგი:ხატია კიკვიძე IT მენეჯერი:გიორგი ხალიჩავა ინგლისური ენის პედაგოგი:თინათინ ხეცურიანი სპორტის პედაგოგი:პაატა ქარქაშაძე
მუსიკის პედაგოგი:ნინა ჭირაქაძე ქართული ენის და ლიტერატურის პედაგოგი:მონიკა ჯიჭონაია დამლაგებელი:ლამარა სებისკვერაძე მზარეული:ნანა ქოჩიაშვილი
მორიგე პედაგოგი:მაია კენჭოშვილი